Дизайнерът не е художник, но е хубаво да може да рисува. Дизайнерът не е калиграф, но трябва да умее да работи с шрифтове. Дизайнерът не учи перспектива, но е добре да има око за реализъм. За да бъдеш графичен дизайнер не е нужно да си copywriter или програмист – но често работиш и с двамата.

Ние сме, най-общо казано, ръката и лицето на маркетинг отдела. Не измисляме посланията, а търсим най-добрия начин да ги подкрепим. С въображение, максимално красиво, интересно, подредено, ясно. Но трябва да го направим и доста често – бързо!

Което означава, че обичайно дизайнера няма време да рисува сам, да прави кой знае какви ефекти и дори да мисли много – така че често се налага да се ползват готови елементи от stock сайтовете за илюстрации и фотографии (и видео темплейти – ако се налага да прави видео презентации например). Т.е. основното, което трябва да се научи е да може да се ползва много добре Adobe Photoshop за реалистични колажи, Adobe Illustrator и InDesign – за принт и вектор, Adobe XD за сайт темплейти и да има знание и умение за Композиция, Типография и Баланс. И най-вече – да умее да подбира подхождащи си елементи, които подкрепят посланието, съчетават се в една идеална хармония и текста изпъква, привлича и грабва.

Много е лесно, нали? 😉

Виж десет примера за добър и лош дизайн

Автор: Александра Вали