Типографията е едно от най-важните неща в дизайна. Да подредиш текста с акценти и красота. Да обединиш визията само с няколко щриха… Но кое е важното накратко?

Въздух. Нека има въздух около всеки текстови блок. Около логото, в отделните елементи на текста, поставянето му в различни форми. Това дава свобода на възприятието. Не се чувстваш ограничен и сбит в кутийката на изображението, а напротив – сякаш всичко е позволено и всичко е възможно.

Чистота. Без излишни shadows и ефекти (освен ако не е търсено решение и пак – премерено). Четивност при комбинация на цветовете на текста и беграунда – никога светъл текст върху светъл фон и после да търсим с каква сянка да ги отделим. Просто ги отделяме още в основа с цветовите съчетания. Четивност и акцентиране като размери – най-важното по-голямо, моля. Четивност като избор на шрифт – много красив ръкописен шрифт “видях”, но… не мога да прочета какво пише, а посланието е важното – дизайнът е подкрепящ.

Последователност. На английски звучи по-добре – consistency. Следване на избраната линия във всички елементи на дизайна и шрифта. Стъпки за размерите, цветовете, формите.

Компактност. Създаване на подредени текстови блокове, чрез междуредово разстояние. По-малко в самия блок и повече между отделните дизайн блокове.

Баланс. Всички елементи да са в хармонична подреденост едни спрямо други. Всички текстове са в някаква линия – ляво, център, дясно, блок или комбинация и специално изместване на някои редове, с цел изравняване на хоризонта на общата цялостна картина.

Креативност. Игра с размери, с цветове, с контраст, с опозиции, с динамика, с шрифтове, с елементи… 

И помни – най-важно е посланието!

Автор: Александра Вали